Utredning vid missfall

Har du fått ett missfall tre gånger på ungefär samma tidpunkt i graviditeten kan en utredning hjälpa er att se om något är fel. Om utredningen kan hitta något fel kan man då sätta in behandling mot detta och på så sätt minska risken för missfall vid nästa graviditet.


De flesta missfall behöver ingen utredning

Många kvinnor kan undra varför det inte görs någon utredning om orsaken till missfallet.

Faktum är att missfall är en naturlig del av att skaffa barn om det bara händer en enstaka gång. Skulle däremot en kvinna få missfall tre gånger efter varandra vid ungefär samma tidpunkt i graviditeten kallas det för upprepade missfall. I dessa fall inleder man i regel en utredning om vad orsaken till att kvinnan inte kan behålla fostret beror på. Upprepade missfall sker endast hos en procent av alla gravida kvinnor.

Utredningens syfte

Den vanligaste orsaken till missfall är ett kromosomfel på fostret. Det är vanligt att det kan bli lite fel med kromosomerna och då stöter kroppen bort fostret. Men om ett missfall sker flera gånger, och vid samma tidpunkt i graviditeten kan man dock göra en utredning för att se om det finns andra orsaker till missfallet.

Hittar man någon orsak kan man sätta in rätt behandling för att motverka missfall.

I utredningen undersöks följande:

  • Ultraljud för att utesluta myom eller missbildningar i livmodern och livmoderhålan
  • Kromosomanalys av kvinnan och mannen för att utesluta ärftliga avvikelser
  • Hormonanalys av kvinnan för att utesluta rubbningar i sköldkörteln, för att utesluta diabetes och för att utesluta hypofysrubbning (prolaktin)
  • Blodprov för att utesluta antifosfolipidsyndrom och utesluta ärftlig ökad risk för blodpropp