Även pappas vanor kan öka risken för missfall

En studie på över 500 par som slutat använda preventivmedel och försökte bli gravida har undersökt om faktorer som rökning, alkohol och koffeindrycker påverkar risken att få missfall. Det visade sig att i väntan på att bli gravid är det både män och kvinnors beteende som spelar roll.


MorgonritualStudien från USAs National Institutes of Health visar att kvinnor som drack mer än två koffein drycker om dagen innan graviditet hade 74% högre risk att få missfall. Men inte bara kvinnors beteende kan påverka risken för missfall. Män som drack mer än två koffein drycker om dagen hade nämligen nästan exakt lika stor risk, 73%, att drabbas av missfall.

Det uppskattas att en av fem graviditeter slutar i missfall. Anledningen till att det enbart är en uppskattning är att många kvinnor inte hunnit upptäcka att de var gravida när de får missfall. Ungefär en av hundra kvinnor drabbas dessutom av återkommande missfall, tre eller fler.

Forskare i England har visat att orsaken bakom återkommande missfall är ett minskat antal stamceller i livmoderslemhinnan. Det är ett problem som uppstår innan graviditeten påbörjas men varför det uppstår är ännu oklart. Däremot tror forskarna att de kan kunna behandla underskottet av stamceller och hjälpa kvinnor som drabbats av flera missfall. Dessutom bör forskare och läkare kunna screena kvinnor som önskar att bli gravida för att upptäcka stamcellsbrister och behandla i ett tidigt skede.