För partnern

Ett missfall är oftast centrerat kring kvinnan och hennes känslor, men det kan vara precis lika jobbigt för partnern. Detta är något som ofta kommer i skymundan och det ges inte alla gånger lika mycket hjälp till den andra partnern som också förlorat ett barn.


För partnern missfall

För partnern – hur det känns

Det talas inte lika mycket om hur det känns för partnern att förlora ett barn. Ofta ligger fokusen på kvinnan och hennes känslor, men det många glömmer är att det kan kännas precis lite jobbigt för partnern.

Det bildas lätt ett utanförskap då partnern inte är den som burit barnet eller känt sig gravid.

Vid en del missfall krävs det att kvinnan genomgår mediciniska åtgärder exempelvis en skrapning, vilket gör händelsen annorlunda för kvinnan. Mannen eller partnern är den som får stå vid sidan av och hålla i handen.

Tips och råd

Det är viktigt att varken kvinnan eller partnern går och håller inne sina känslor. Prata med varandra och låt det ta den tid det tar.

Det är också viktigt att ha insikt om att alla människor reagerar olika på sorg. Vissa personer reagerar genom försvarsmekanismer på sorg, vilket kan upplevas som personen inte är ledsen eller påverkad. Det kan vara väldigt svårt att inte ge skuld till en person som inte verkar ledsen. Du kanske ifrågasätter sorgen och tror att din partner är känslokall.

Prata med varandra och tala om vad ni känner. Tappa inte tålamodet och försök att inte känna uppgivenhet om sorgen tar längre tid för partnern än för dig själv. Sorgen kan komma och gå, och det kan ta lång tid innan sorgen tar sig uttryck.

Acceptera dina känslor, pressa inte sexlivet, prata med andra om dina känslor och ta hjälp om ni behöver det. Exempelvis hjälp genom parterapi.