Innovation & Forskning

Även pappas vanor kan öka risken för missfall

En studie på över 500 par som slutat använda preventivmedel och försökte bli gravida har undersökt om faktorer som rökning, alkohol och koffeindrycker påverkar risken att få missfall. Det visade sig att i väntan på att bli gravid är det både män och kvinnors beteende som spelar roll.

Ny teknik minskar risk för missfall

Vid provrörsbefruktning kan en ny teknik minska risken för missfall då endast friska embryon väljs ut.